Innkalling til Årsmøte i ØFHK 14. februar 2020

Sted: Nord-Østerdal Kraftlag, Tynset

Tid: Fredag 14. februar kl 19.00

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær

Sak 3: Styrets årsberetning

Sak 4: Revidert regnskap

Sak 5: Innkomne forslag

Forelagt av styret

Forelagt av medlemmer

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Godkjenning av aktivitetsplan/ budsjett

Sak 8: Valg

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på årsmøte må sende disse inn til styret innen 31. desember 2019. Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder dette til valgkomiteen innen 31. desember 2019.

Velkommen!

Styret

Del dette

Hopp til verktøylinje