Alle påmeldinger er bindende og skjer ved innbetaling for ønskede antall starter til
oppgitt bankkontonummer i terminlisten. Det er viktig å forholde seg til oppsatt frist, da alle som har innbetalt startkontingent innen denne fristen har lik stor rett til å få en plass på prøven. Blir prøven overtegnet innen fristen, foretas en tilfeldig trekking, og de hunder som ikke får plass settes først på venteliste. Hunder påmeldt utenom fristen settes deretter inn på opprettet venteliste fortløpende etter hvert som startkontingenten innbetales. .

Dersom prøva er overtegnet gjelder følgende regler for berettigelse til hel eller delvis refusjon av startkontingent:

Full refusjon gjelder dersom deltakere skriftlig trekker seg fra venteliste innen 7 dager før prøva starter. For rett mottaker av informasjonen, se prøvens mailadresse.

Trekking av hund fra venteliste etter fristen, refunderes med fradrag av 25% adm.gebyr. Deltaker på venteliste som møter opp ved opprop, men ikke får plass, er berettiget til refusjon av kontingent med fradrag av 25%
Deltaker må sørge for å få sitt fremmøte registrert i sekretariatet etter opprop.

Startkontingentenfratrukket 25% betales tilbake hvis påmeldingen ikke godtas.
Ved forfall, legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som
foreligger senest 12 timer før opprop. refunderes med 75%.

Startkontingenten refunderes ikke for hunder som avvises under prøva.
Møter ikke hunden til fastsatt tid og sted, kan kontingenten ikke kreves tilbake
Arrangør har ikke ansvar for tap eller skade som påføres hunden eller føreren under prøva.

Det er hunden som er påmeldt, ikke eier. Er prøven fulltegnet, har ikke eier anledning til å bytte en hund som har plass mot en annen hund som ikke er påmeldt prøven eller ikke er i umiddelbar posisjon til å få en plass fra ventelisten. Ønsker man imidlertid å trekke en hund fra prøven uten doku mentert grunn (vet. attest), og heller starte med en annen, er dette greit så lenge det ikke er venteliste og ledig plass. Man kan ikke ”overføre” startkontingenten fra den hunden man har trukket, og må betale inn ny startkontingent.

Hopp til verktøylinje