For 2020 har følgende verv i klubben:

Styret:

 • Leder:
 • Nestleder:
 • Kasserer: Tore Knudsen,  epost: Tore.Knudsen@tynset.kommune.no
 • Styremedlem: Anne Mette Grue,  epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Styremedlem: Per Kristian Evensen, epost: per.evensen@nok.no
 • Styremedlem: Arnfinn Frengstad, epost: af@eltron.no
 • Styremedlem: Jostein Østvang, epost: joss_o@hotmail.com
 • Styremedlem: Arne Sandbakken, epost: arne@fjellnett.no
  • Vara: Unn Irene Bakke, epost: unni-ba@online.no
  • Vara: MariAnne Gym Berg, epost: mari_anne_berg@hotmail.com

Jaktprøveutvalget:

 • Anne Mette Grue, leder; epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Per Kristian Evensen
 • Kasper Slettan
 • Marianne Steenland

Dommerutvalget:

 • Marianne Steenland, leder;  epost: marianne@hundepensjonat.net

Aktivitetesutvalget:

 • leder;
 • Arne Sandbakken
 • Trond Brørby
 • MariAnne Gym Berg
 • Erik Tømte
 • Øyvind Streitlien

Utstillingsutvalget:

 • Arnfinn Frengstad, leder; epost: af@eltron.no
 • Ragnar Alander

Redaksjonsutvalget:

 • Øyvind Streitlien, leder; epost: oyvind@streitlien.com
 • Arne Sandbakken
 • Linn Iren Humlekjær

Miljø og rekrutteringsutvalget:

 • Jostein Østvang, leder; epost: joss_o@hotmail.com
 • Kasper Slettan

Revisor:

 • Siri J. Strømmevold
 • Morten Sandbakken
 • vara: Børre Børresen

Valgkomite:

 • Jøran Meås, leder
 • Trine Økseter Knudsen
 • Kasper Slettan
 • vara: Jardar Kilsti Nordeng

Hopp til verktøylinje