Fuglehundklubbens formål er i første rekke sosialt samvær og å utvikle gode jakthunder. Klubben ble stiftet 22. februar 1985.

Klubben arbeider for:

  • å fremme interessen for fuglehunden og forbedre den.
  • å bedre dressur og riktig behandling av hunden.
  • å fremme kjennskap til og respekt for alle lover og regler som omhandler hundeeierens ansvar og plikter.

For 2022 har vi følgende styre og verv i klubben:

Styret:

Leder: Arnfinn Frengstad  – valgt for 1 år
Nestleder: Anne Mette Grue – valgt for 2 år
Kasserer: Tore Knudsen – valgt for 2 år
Styremedl: Daniel Glomb – gjenstår 1 år
Styremedl: Per Kristian Evensen – valgt for 1 år
Styremedl: Linn Iren Humlekjær – valgt for 2 år
Styremedl: Jostein Østvang – valgt for 2 år
Styremedl: Mali Nordvang Rundfloen – valgt for 2 år

Varamedlemmer til styret:
Varamedl: Yngve Solberg – valgt for 1 år
Varamedl: May Torill Horten – valgt for 1 år

Revisorer:
Medlem: Siri J. Strømmevold – valgt for 2 år
Medlem: Morten Sandbakken –  gjenstår 1 år
Varamedlem: Per Østigård – velges for 1 år

Valgkomite:
Leder: Jardar Kilsti Nordeng – gjenstår 1 år
Medlem: Trond Brørby – gjenstår 2 år
Medlem: Øyvind Streitlien – velges for 3 år
Varamedlem: Erik Tømte – velges for 1 år

Jaktprøveutvalget:
Leder: Anne Mette Grue; epost: agrue621@gmail.com
Medlemmer: Per Kristian Evensen, Marianne Steenland, Yngve Solberg, May Torill Horten

Utstillingsutvalget:
Leder: Linn Iren Humlekjær; epost: linn@humlekjaer.no
Medlemmer: Ragnar Alander, Mali Nordvang Rundfloen, Roar Olsen, Hilde Jordet

Aktivitetsutvalget:
Leder: Jostein Østvang; epost: joss_o@hotmail.com
Medlemmer: Jardar Kilsti Nordeng, Erik Tømte, Trond Brørby

Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken

Dommerutvalget:
Leder: Marianne Steenland; epost: marianne@hundepensjonat.net
Medlemmer: Ola Øie og Bjørn Schølberg

Web: Linn Iren Humlekjær, Daniel Glomb

Preller’n redaktør: Arnfinn Frengstad, Kasper Slettan

Materialforvalter: Arnfinn Frengstad

Kontakt Østerdal Fuglehundklubb på epost: post@fuglehundklubben.o