For 2019 har følgende verv i klubben:

Styret:

 • Leder: Ole Petter Hansæl, epost: oph@energipluss.com
 • Nestleder: Arne Sandbakken, epost: arne@fjellnett.no
 • Kasserer: Tore Knudsen,  epost: Tore.Knudsen@tynset.kommune.no
 • Styremedlem: Anne Mette Grue,  epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Styremedlem: Per Kristian Evensen, epost: per.evensen@nok.no
 • Styremedlem: Kasper Slettan, epost: kasper@fjellnett.no
 • Styremedlem: Hege Hoel Bekkevoll,  epost: hege.bekkevoll@gmail.com
 • Styremedlem:  Øyvind Streitlien, epost: oyvind@streitlien.com
  • Vara: Arnfinn Frengstad, epost: af@eltron.no
  • Vara: Jostein Østvang, epost: joss_o@hotmail.com

Jaktprøveutvalget:

 • Anne Mette Grue, leder; epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Per Kristian Evensen
 • Kasper Slettan
 • Marianne Steenland

Dommerutvalget:

 • Marianne Steenland, leder;  epost: marianne@hundepensjonat.net

Aktivitetesutvalget:

 • Ole Petter Hansæl, leder; epost: oph@energipluss.com
 • Hege Hoel Bekkevold
 • Arne Sandbakken
 • Trond Brørby
 • Marianne Berg
 • Erik Tømte
 • Øyvind Streitlien

Utstillingsutvalget:

 • Arnfinn Frengstad, leder; epost: af@eltron.no
 • Ragnar Alander

Redaksjonsutvalget:

 • Øyvind Streitlien, leder; epost: oyvind@streitlien.com
 • Arne Sandbakken
 • Ole Petter Hansæl
 • Linn Iren Humlekjær

Miljø og rekrutteringsutvalget:

 • Jostein Østvang, leder; epost: joss_o@hotmail.com
 • Hege Hoel Bekkevold
 • Kasper Slettan

Valgkomite:

 • Per Østigård
 • Reidun Joten
 • Johannes Nordvik

Hopp til verktøylinje