For 2021 har følgende verv i klubben:

Styret:

 • Leder: Arnfinn Frengstad, epost af@eltron.no
 • Nestleder: Anne Mette Grue, epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Kasserer: Tore Knudsen,  epost: Tore.Knudsen@tynset.kommune.no
 • Styremedlem: Unni Irene Bakke, epost unni-ba@online.no
 • Styremedlem: Per Kristian Evensen, epost: per.evensen@nok.no
 • Styremedlem: Mari Anne Gym Berg, epost: mari_anne_berg@hotmail.com
 • Styremedlem: Jostein Østvang, epost: joss_o@hotmail.com
 • Styremedlem: Arne Sandbakken, epost: arne@fjellnett.no
  • Vara: Mali Nordvang Rundfloen
  • Vara: Daniel Glomb

Jaktprøveutvalget:

 • Leder: Anne Mette Grue; epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Medlemmer: Per Kristian Evensen, Unni Irene Bakke og Marianne Steenland

Utstillingsutvalget:

 • Leder: Arnfinn Frengstad; epost: af@eltron.no
 • Medlemmer: Ragnar Alander og Mali Nordvang Rundfloen

Aktivitetsutvalget:

 • Leder: Mari Anne Gym Berg; epost: mari_anne_berg@hotmail.com
 • Medlemmer: Trond Brørby, Arne Sandbakken og Jostein Østvang

Terrengansvarlig:

 • Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken

Dommerutvalget:

 • Marianne Steenland;  epost: marianne@hundepensjonat.net
 • Ola Øie
 • Bjørn Schjølberg

Web:

 • Arne Sandbakken og Daniel Glomb

Preller’n redaktør:

 • Kasper Slettan

Materialforvalter:

 • Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan

Revisor:

 • Siri J. Strømmevold
 • Morten Sandbakken
 • vara: Børre Børresen

Valgkomite:

 • Jøran Meås, leder
 • Trine Økseter Knudsen
 • Jardar Kilsti Nordeng