For 2018 har følgende verv i klubben:

Styret:

 • Leder: Kasper Slettan, epost: kasper@fjellnett.no
 • Nestleder: Ole Petter Hansæl, epost: ole.petter.hansael@wuerth.no
 • Kasserer: Tore Knudsen,  epost: Tore.Knudsen@tynset.kommune.no
 • Styremedlem: Anne Mette Grue,  epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Styremedlem: Per Kristian Evensen, epost: per.evensen@nok.no
 • Styremedlem: Asgeir Røset, epost: asgroset@bbnett.no
 • Styremedlem: Arne Sandbakken,  epost: arne@fjellnett.no
 • Styremedlem:  Hege Hoel Bekkevold
  • Vara: Arnfinn Frengstad
  • Vara: Øyvind Streitlien

 

Jaktprøveutvalget:

 • Anne Mette Grue, leder, epost: anne.m.ruud@fjellnett.no
 • Per Kristian Evensen

Dommerutvalget:

 • Marianne Steenland, epost:marianne@hundepensjonat.net

Aktivitetesutvalget:

 • Ole Petter Hansæl
 • Hege Hoel Bekkevold

Utstillingsutvalget:

 • Ragnar Alander
 • Arnfinn Frengstad

Preller’n:

 • Arne Sandbakken
 • Kasper Slettan

Web og FB:

 • Arne Sandbakken
 • Asgeir Røset
 • Øyvind Streitlien

Valgkomite:

 • Per Østigård
 • Reidun Joten
 • Johannes Nordvik

 

Hopp til verktøylinje